Mindless crowd /Германия, 2019/ – късометражен филм

Защо ние, хората, не можем да се приспособим към средата около нас, без да я разрушаваме? Създаваме още и още светове, мислейки, че се нуждаем от още и още неща, а всъщност…

8MIN

Режисьор Jacco Kliesch