Tripe and onions /Унгария, 2007/ – късометражен филм

Видимо добре платен и гладен мениджър след колебание ще се реши да седне в заведение в беден квартал. Ще си поръча обяд. Ще отиде до бара за малко. Ще се върне. Някой вече ще яде от обяда му.

7 MIN

Режисьор Marton Szirmai