Небет тепе, Стария град

Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ (известен още като Стария град) е разположен върху три от хълмовете на Пловдив – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе, известни още като Трихълмието, и заема площ от 35 ха. Той е формиран вследствие на непрекъснатия живот в града в продължение на векове (от праисторията до наши дни) и съчетава в себе си духа и архитектурата от Античността, Средновековието и българското възраждане. Старият град е една от най-популярните туристически дестинации в Пловдив.

Върха на тепето, близо до археологическите находки, ще превърнем в кино на открито.Филми

21:30ч. 18.07.2019
Посоки /България, 2017/

Място: Небет тепе, Стария град
21:30ч. 11.07.2019
Споделен мъж /Франция, 2017/

Място: Небет тепе, Стария град